Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam với thị trường Nhật Bản nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển và gia tăng xuất khẩu đối với mặt hàng này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.