Giúp phạm nhân biết lao động, nắm được một nghề trong tay cũng là cách giúp họ vượt qua mặc cảm, bi quan, nhìn thấy ngày mai tươi sáng, gột rửa lỗi lầm để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, làm lại cuộc đời...