(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thi công các Dự án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng và phục vụ di dân tái định cư, đáp ứng tiến độ dâng nước các hồ thủy điện.

Đối với công trình xây dựng cầu Cơ khí - Nậm Cản, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm thông xe kỹ thuật trước mùa lũ năm 2011. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Điện Biên đề xuất nguồn vốn và ứng vốn để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Về các công trình xây dựng cầu Bản Ná, Na Lay, Nậm He, Nậm Cản, Chi Luông, Bản Đớ, Nậm Lay và Hang Tôm, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Điện Biên bố trí đủ vốn để thực hiện đáp ứng yêu cầu tích nước hồ chứa theo đúng tiến độ. * Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo để hoàn thành Dự án tuyến đường Nam Quảng Nam (giai đoạn I), đoạn trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được giao. Thủ tướng yêu cầu, trước mắt, tỉnh Quảng Nam chủ động cân đối các nguồn vốn thuộc ngân sách của tỉnh trong kế hoạch hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án trên (giai đoạn I.1), đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp Dự án trên vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015, để hỗ trợ cho Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Phan Hiển (Nguồn: Công văn số 2273/VPCP-KTN, 553/TTg-KTN)