Tên người thực hiện giao dịch: Khương Thanh Phong Mã chứng khoán giao dịch: DC4 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.011 CP Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Khương Mạnh Tân Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Quan hệ nhân thân với người thực hiện gia dịch: Bố đẻ Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 0 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 5.011 CP Lý do không thực hiện mua: Bận công tác dài ngày nên không giao dịch được.