Chiều qua 9/10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để hoàn thiện đề án chuyển đổi xe ba, bốn bánh tự chế, xe tự chế thu gom, vận chuyển rác.