GD&TĐ - Đại học Huế đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

De an tuyen sinh rieng cua Dai hoc Hue - Anh 1

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Đại học Huế TẠI ĐÂY