(LĐ) - Hội Nghệ sĩ sân khấu VN vừa trình Chính phủ đề án xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia. Một "giấc mộng lớn" lớn khiến những người được mời đến "thỉnh ý" sáng 11.4 không ít băn khoăn.