Triều cường kết hợp sóng lớn khiến nhiều tuyến đê biển Nam Định bị sạt lở nghiêm trọng phía trong chân đê.