Cứ năm bà mẹ thì có một người gặp khó khăn khi sinh thêm đứa con thứ hai. Không ít người nghĩ rằng nếu đã mang thai thuận lợi lần đầu, những lần sau sẽ không gặp khó khăn gì. Thực tế không phải vậy.