KTNT- Theo chuyên gia kinh tế, nước ta có nhiều tiềm năng về đất đai, khí hậu để trồng ca cao. Chúng ta cũng có thể trở thành nước sản xuất ca cao hàng đầu thế giới bởi sản phẩm có chất lượng tốt, hương vị thơm ngon, béo ngậy. Tuy nhiên, nếu không có chính sách đầu tư phù hợp, chỉ chú trọng tăng diện tích mà không gắn với chế biến... thì những tiềm năng này dễ trở nên lãng phí...