ND - Mỗi lần dạo quanh các tuyến phố cổ (Hà Nội), tôi luôn chạnh lòng vì người dân Hà Nội đang tự làm mất đi vẻ thanh lịch đã tồn tại trong đời sống và trong thơ ca.