(VietNamNet) - Để học sinh VN tài năng, để người Việt sớm sánh vai bạn bè năm châu, để khoa học và công nghệ, kinh tế và xã hội phát triển như các nước tiên tiến, chúng ta phải khẩn trương làm tốt công tác giáo dục.