TT - Giờ trái đất đã diễn ra một cách khá hoành tráng tại VN. Theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết VN quyết định tham gia sự kiện này không phải sớm. Ngày 9-2-2009, VN mới chính thức tuyên bố tham gia sự kiện này.