PN - UBND TP.HCM vừa có công văn số 1582/UBND-CNN gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh việc báo cáo thiếu khách quan của Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa) với Chính phủ về quản lý, kiểm tra xử phạt kinh doanh game online ở TP.HCM (xem “Game online đang “phản công?”, Báo Phụ Nữ ngày 10/1/2011).

Theo UBND TP, tại Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 1/6/2006 của liên bộ Văn hóa thông tin - Bưu chính Viễn thông - Công an về quản lý trò chơi trực tuyến có quy định, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trò chơi theo giờ, không cho phép kinh doanh tài sản có giá trị, không được kinh doanh đồ vật do máy tính tạo ra. Do vậy, việc doanh nghiệp nào kinh doanh vật phẩm ảo, tài sản ảo… từ dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, theo UBND TP, việc kinh doanh vật phẩm ảo trên trò chơi trực tuyến chưa được pháp luật công nhận dẫn đến quyền lợi của người chơi (người mua vật phẩm) không được pháp luật bảo vệ. Thực tế, có những giao dịch vật phẩm ảo lên đến hàng tỷ đồng, người chơi bỏ tiền ra mua nhưng khi trò chơi bị ngưng cung cấp, bị bẻ khóa, chiếm đoạt thì không có quy định để bảo vệ. Bên cạnh đó, giá vật phẩm ảo do doanh nghiệp tự quyết định, Nhà nước không kiểm soát được giá độc quyền khiến người chơi bị thiệt thòi quyền lợi. Chưa hết, doanh nghiệp kinh doanh vật phẩm ảo thu lợi rất cao nhưng Nhà nước lại thất thu về thuế do chưa có quy định. Từ các lý do trên, UBND TP kiến nghị Chính phủ xem xét, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ UBND TP kiên quyết thực hiện không cho phép kinh doanh tài sản có giá trị, tài sản ảo và vật phẩm ảo trên các trò chơi trực tuyến. Đồng thời đề nghị Chính phủ chấn chỉnh báo cáo thiếu khách quan của Vinasa về vấn đề này. Được biết, tại công văn số 96/2010 gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 29/9/2010, Vinasa cho rằng Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM đang áp dụng pháp luật sai lệch, trong đó có việc buộc các doanh nghiệp ngưng cung cấp tài sản ảo có giá trị, khiến các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi trực tuyến có nguy cơ đóng cửa. Phan Trí