Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 518/BXD-KTTC trình Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.Chi tiết...