Đề nghị cấp thiết của đại diện các Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thành phố lên phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ Thông tin Truyền thông chiều qua.