Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đề nghị Bộ trưởng làm rõ các sai phạm, tiêu cực tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB, tiền thân là Quỹ hỗ trợ phát triển.

Đại biểu viện dẫn: Theo Quyết định 108 của Thủ tướng thì VDB có chức năng thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và xuất khẩu không vì lợi nhuận. VDB còn được giao làm đầu mối cấp vốn cho nhiều dự án quan trọng quốc gia, thực tế đã góp vốn để đầu tư bất động sản và chứng khoán tại Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính VIDIFI. Tuy nhiên, “theo phản ánh của cử tri thì tuy mang danh là ngân hàng nhưng toàn bộ nguồn vốn và hoạt động của VDB chủ yếu do Bộ Tài chính quản. Vì hoạt động không tuân thủ các chuẩn mực an toàn tối thiểu của một tổ chức tín dụng nên nguy cơ thất thoát vốn là rất lớn, đã được cảnh báo nhiều lần. Với cơ chế tín dụng nửa bao cấp, nửa thị trường đã tạo ra tình trạng thiếu minh bạch, xin cho, tiêu cực, tham nhũng, có nhiều sai phạm trong tổ chức thực hiện dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng”.

Đại biểu Lê Thị Nga đề nghị: Xin hỏi với tư cách là người được Chính phủ giao trách nhiệm giám sát, kiểm tra, quản lý vốn tại ngân hàng này, Bộ trưởng cho biết phản ánh của cử tri về những bất ổn và tiêu cực trong hoạt động của hệ thống VDB có đúng không, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong vấn đề này. Bộ trưởng sẽ làm gì để chống thất thoát nguồn vốn nhà nước tại 2.445 dự án do VDB đang quản lý và chế độ pháp lý cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hiện nay chỉ điều chỉnh bằng một văn bản dưới luật như vậy theo Bộ trưởng có ổn không?

Trong phần trả lời tại hội trường, Bộ trưởng Vương Đình Huệ dành thời gian trả lời các chất vấn về điều hành giá cả mà chưa trả lời chất vấn trên của đại biểu Lê Thị Nga. Theo quy định, nếu chất vấn không trả lời trực tiếp tại hội trường thì Bộ trưởng trả lời bằng văn bản gửi tới đại biểu