Ngoài việc bị đình chỉ xả thải, Công ty Miwon sẽ phải chịu mức phạt hành chính tối đa là 30 triệu đồng. Ông Trần Xuân Hải, Phó giám đốc Sở TNMT Phú Thọ vừa cho biết.