TT (Hà Nội) - Hà Nội sẽ đề nghị Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế riêng trong xử phạt người vi phạm giao thông. Theo đó, những người vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội sẽ bị phạt gấp 10 lần so với mức qui định hiện hành.