(HNMO) - Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch (VH,TT&DL) Lê Tiến Thọ đã ký văn bản số 3371/BHVTTDL - TTr gửi đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc kiểm điểm trách nhiệm của Báo Tiền Phong và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.