Nguy hiểm nhất của các bể nước ngầm là tổ gián và chuột. Xác chết của gián, chuột chính là nguyên nhân khiến nguồn nước trong bể bị nhiễm độc.