Thiết bị giúp đốt cháy triệt để nhiên liệu, tăng khả năng đốt nóng giúp thức ăn nhanh chín, giảm lượng khí độc hại thải ra môi trường