Tôi ở chung cùng gia đình chị gái mình nhưng sau một thời gian tôi xin ra ngoài ở. Chị tôi không cho phép vì sợ tôi ra ngoài đua đòi cùng bạn bè. Tôi quyết ra đi nên chị nói sẽ từ tôi.