Chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, ngày 2/10, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ và các sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Hội Xây dựng Hà Nội, tổ chức hội thảo “Bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị Hồ Tây- Danh thắng quốc gia”.

Hoàng hôn trên Hồ Tây.

Hội thảo nhằm mục tiêu nhận diện giá trị di sản vật thể, phi vật thể của khu vực Hồ Tây; đánh giá thực trạng về bảo tồn, phát triển, quản lý Hồ Tây; đề xuất các giải pháp phát huy giá trị xác định các tiêu chí để khu vực Hồ Tây sớm được Nhà nước công nhận là "Danh thắng quốc gia".

Hội thảo đã nhận được gần 30 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đa ngành, các nhà quản lý của TƯ và thành phố. Các bài tham luận đã nêu được những nhận xét tổng quan về giá trị khu vực Hồ Tây qua việc tích hợp các kết quả đã nghiên cứu, đã công bố và mới phát hiện, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tồn tại và xác định rõ hơn các định hướng được thể chế hóa về vai trò, vị trí của khu vực Hồ Tây. Các ý kiến đều mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây để có vị trí xứng đáng trong xây dựng Thủ đô với mục tiêu "Xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại và bền vững".

Minh Nghĩa