Hanoinet - “Hoan nghênh Cassano tới với Juve, có Cassano, Juve sẽ có thêm nhiều khả năng để vô địch.”