TT - "Mười gương mặt trẻ được tuyên dương đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình để xứng đáng nhận được danh hiệu ấy. Các bạn đại diện cho thế hệ trẻ đầy tài năng của đất nước hôm nay góp phần nâng cao vị thế của VN trong khu vực và quốc tế" - Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nói như trên trong lễ tuyên dương mười gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2007 diễn ra chiều 26-3 tại Văn phòng Chính phủ (Hà Nội).