TT - Ngày 1-10-2008 tại Hà Nội, “Đêm nghệ thuật Hennessy” (Hennessy Artistry) sẽ lần đầu tiên đến VN trong chuỗi những sự kiện hằng năm của Hennessy trên phạm vi toàn cầu.