(VnMedia) - Tối 28/03/2009, một nhóm sinh viên Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh và Kiến Trúc yêu nhạc đã kết hợp tổ chức đêm nhạc Trịnh vào đúng thời điểm “Giờ Trái Đất”.