24H.COM.VN - Ra máu trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể xem thường, càng nguy hiểm hơn khi bạn đang mang thai.