[Kênh14] - Thể thao trỗi dậy là nghệ thuật ra rìa hết mà.