Thịt nhập khẩu không còn tràn lan, thịt tươi trong nước đắt hàng nhưng nông dân vẫn è cổ chịu lỗ.