[Kênh14] - Đụng chan chát, đụng từa lưa hạt dưa lun!