(GameK) - Dường như Google đang rất muốn chứng tỏ quyết tâm nhảy sang lãnh địa trò chơi điện tử. Sau việc phát triển game, giờ đến cả mạng chia sẻ video Youtube của họ cũng đang dần “game hóa”.