(HHT_Online) Thực hư thế nào nhỉ? Không phải mới vừa rồi anh ấy có mặt trong đoàn phim East Of Eden sao?