Bằng nghị lực bản thân và lòng tin yêu cuộc sống, “cô gái da cam” đã tập tành làm thơ.

Bài và ảnh: TRƯỜNG TRÍ