(PL)- Mới đây hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM Tạ Xuân Tề đã ban hành quyết định cấm hút thuốc lá đối với toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên.