Từ 07/12/2015 đến 05/01/2016, ông Trần Quốc Trung - Thành viên BKS CTCP Hóa An (HOSE: DHA) đăng ký bán 10,000 cp theo phương thức giao dịch khớp lệnh. Dự kiến sau giao dịch ông Trung sẽ không còn nắm giữ cp nào của DHA.

Tài liệu đính kèm:
20151202_20151202 - DHA - TB gd TV BKS Tran Quoc Trung.pdf