Năm 2013 đã trôi qua hơn nửa chặng đường nhưng đến sáng 15/08 thì CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) mới tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh khiêm tốn chỉ, gồm 109 tỷ đồng doanh thu thuần và 10.2 tỷ đồng lãi ròng. Mức lãi ròng này chỉ bằng 10% thực hiện của năm trước.

ĐHĐCĐ thường niên 2013

Đại hội thông qua việc phát hành 18.37 triệu cp SII cho cổ đông nước ngoài trong nửa cuối năm nay. Ngoài ra, SII cũng có kế hoạch phát hành 6.1 triệu cp trong vòng 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng phát hành và chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Cơ cấu HĐQT sau Đại hội cũng có sự thay đổi. Cụ thể, ông Lê Vũ Hoàng (Chủ tịch CII ) được bầu thay thế ông Mai Thanh Trúc đã từ nhiệm. Ông Hoàng cũng được đề cử làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Quốc Bình (Tổng giám đốc CII).

Đồng thời nâng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 thành viên. Hai thành viên mới được bầu bổ sung là ông Luis Juan B. Oreta và ông Virgilio Cervantes Rivera, JR do cổ đông lớn sở hữu 24.4 triệu cp (CII và CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành) đề cử.

Điểm đặc biệt, cả hai nhân vật mới đều đến từ Manila Water. Nhiều khả năng, đây chính là cổ đông nước ngoài sẽ mua 18.37 triệu cp SII ở trên bởi ngay thứ hai tới đây (19/08) SII sẽ chính thức tổ chức buổi lễ ký kết bán lượng cổ phần này. Tuy nhiên, SII hiện chưa chính thức công bố tên đối tác.

Với 18.37 triệu cp, cổ đông mới sẽ nắm giữ tương đương 31.5% vốn của SII tính theo vốn điều lệ sau khi tăng.

Được biết, Manila Water là công ty trực thuộc Tập đoàn Ayala. Còn Ayala lại là cổ đông lớn của CII với tỷ lệ sở hữu 10.2% thông qua công ty con VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd.

Hiện SII đang có các cổ đông lớn là CTCP ĐT Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) với số cổ phần nắm giữ là 20.4 triệu đơn vị, ứng với tỷ lệ sở hữu 51%; CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành nắm giữ 4 triệu cp, ứng với 10% vốn tính trên vốn điều lệ 400 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận chỉ bằng 10% thực hiện năm trước

Trong năm 2013, để hoạt động theo đúng định hướng ngành Hạ tầng nước, SII tập trung vào đầu tư xây dựng, vận hành các dự án trong lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải hay đầu tư vào các doanh nghiệp có liên quan lĩnh vực này. Đồng thời, SII tiến hành thoái vốn ở các dự án không thuộc lĩnh vực Hạ tầng nước.

Cụ thể, từ cuối năm 2012 đến nay, công ty đã thực hiện thoái vốn tại các dự án bất động sản và đầu tư tài chính như thoái 25% vốn góp vào dự án Cao ốc 70 Lữ Gia, thoái 40% phần vốn góp vào dự án Diamond Riverside, chuyển nhượng hơn 1 triệu cp CTCP Xây dựng Investco , chuyển nhượng 3.75 triệu cp CII. Ngược lại, vào đầu tháng 2/2013, SII đã đầu tư vào nhà máy nước Dan Kia 2 công suất 25,000 m3/ngày thông qua mua 90% cổ phần được phát hành bởi CTCP BOO cấp thoát nước Đại An (nay đổi tên thành CTCP Cấp nước Sài Gòn Đan Kia). Ngoài ra, công ty đang nghiên cứu 5 dự án khác trong lĩnh vực Hạ tầng nước với tổng giá trị đầu tư ước tính 700 tỷ đồng.

HĐQT đánh giá việc thoái vốn này sẽ không đem lại lợi nhuận cao và các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành đang trong giai đoạn triển khai đầu tư cũng chưa thể mang lại lợi nhuận ngay trong năm 2013. Bởi vậy, HĐQT trình cổ đông mục tiêu kinh doanh cực kỳ khiêm tốn so với đã thực hiện năm liền trước gồm tổng doanh thu 109 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.2 tỷ đồng.

Nhìn lại năm 2012, công ty thực hiện được 215.6 tỷ đồng doanh thu và 106.6 tỷ đồng lãi ròng, tăng mạnh so với năm 2011 và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 23%. Kết quả kinh doanh năm 2012 ấn tượng chủ yếu nhờ hoạt động của các công ty liên kết mà công ty nắm giữ rất khả quan và thu nhập thuần từ hoạt động tài chính duy trì ở mức ổn định so với năm 2011. Với kết quả kinh doanh cao trong năm 2012, công ty có phương án chia cổ tức 15% và đã tiến hành thanh toán vào đầu năm 2013.

Tuy nhiên qua năm 2013, SII giải trình việc đặt mục tiêu kinh doanh thấp do tập trung đầu tư chuyên ngành Hạ tầng nước mới trong giai đoạn triển khai, công ty dự kiến sẽ không chia trả cổ tức mà chỉ tiến hành trích lập các quỹ và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Mỹ Hà

infonet