Ông Đoàn Đình Duy Khương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) đăng ký bán 15,860 cp DHG từ ngày 08/08 đến 06/09 để phục vụ nhu cầu tài chính gia đình.

Dự kiến giao dịch thành công, ông Khương sẽ giảm sở hữu xuống còn 20,059 cp DHG, tương đương 0.03% tổng số lượng cổ phiếu DHG đang lưu hành.

Hằng Nga

INFONET