Sáng ngày 20-1 tới, “Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần 3 - 2008” sẽ được tổ chức tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng với lộ trình bốn km cho khoảng 15.000 người tham gia.