Tình yêu là chuyện của hai người. Bạn là người được yêu và chỉ có bạn mới có thể cân nhắc tình cảm của mình. Hãy lắng nghe tiếng nói của con tim và làm chủ cuộc đời mình, thay vì nghe thầy mách bảo.