Thị xã du lịch nức tiếng Hội An - nơi có di sản văn hóa thế giới khu đô thị cổ - đĩnh đạc bước vào năm 2008 với "chức danh" thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam theo nghị định của Thủ tướng Chính phủ.