Ngày 25/3, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội thảo "Di sản văn hóa và giải pháp số hóa không gian di tích" nhằm cung cấp các nội dung khoa học cơ bản về di sản, chủ yếu là không gian di tích làm cơ sở cho việc thực thi số hóa theo tiêu chí: chính xác, cụ thể, toàn diện và tôn nghiêm lịch sử.

Sử dụng công nghệ cho việc bảo tồn các giá trị văn hóa dưới dạng ảo không còn là mới so với thế giới, nhưng là một công việc không đơn giản trong hoàn cảnh của Việt Nam. Sự hôn phối giữa tư duy văn hóa và tư duy công nghệ vẫn là một câu hỏi lớn. Dự án Hệ thống Thông tin điện tử văn hóa xã hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ quản đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin làm chủ đầu tư hướng đến các mục đích: Tìm kiếm, phân loại, định dạng, tổng hợp, lưu giữ tài nguyên văn hóa và tích hợp thành một hệ thống tài nguyên văn hóa trong không gian vật lý; bảo tồn, phát huy, giới thiệu và quảng bá hình ảnh văn hóa đặc sắc Việt Nam đối với công chúng trong và ngoài nước; di sản văn hóa được hiển thị trong không gian ảo theo hình mẫu Cổng thông tin quốc gia về văn hóa. Với hàng chục tham luận, các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe và trao đổi các vấn đề về: Kiến trúc tôn giáo Chăm từ quá khứ đến hiện tại; Một số kinh đô tiêu biểu của Việt Nam; Truyền thống văn hóa biển cận duyên của người Việt; Giá trị về lịch sử mỹ thuật và văn hóa của văn bia; Giới thiệu công nghệ số hóa 3D; Xử lý và trình diễn dữ liệu số hóa 3D về tài nguyên văn hóa... Bảo tồn các giá trị văn hóa là một công việc hệ trọng, phức tạp và nặng nề không chỉ với riêng Việt Nam mà với nhiều quốc gia. Đó là việc phải đối mặt với sự xói mòn của thời gian, biến đổi địa lý và khí hậu, những biến dạng của môi trường sống, ý thức của cộng đồng, sự "xê dịch văn hóa" và những thay đổi của ý thức hệ. Vì vậy, nỗ lực bảo tồn các di sản văn hóa, khôi phục các giá trị văn hóa không chỉ cần đến tiền của, công sức mà còn cần đến sự hiểu biết tường tận về khoa học trong lĩnh vực di sản và sử dụng công nghệ 3D cho việc bảo tồn các giá trị văn hóa là một giải pháp mà nhiều nước trên thế giới đã làm. Đây là hội thảo đầu tiên tiến tới ứng dụng công nghệ mới này tại Việt Nam./.