(SVVN) Ai cũng hí hửng đến Tây Nguyên sẽ được uống rượu cần, đi leo núi. Nhưng nếu không biết cách, bạn có thể "hớ" không biết chừng...