Xem phim ngoài rạp, không ít nhà làm phim VN chạnh lòng vì biên độ sáng tạo của các nhà làm phim ngoại được mở rất rộng. Bạo lực, sexy...Chi tiết...