Dự báo, sự hấp dẫn của thị trường BĐS Việt Nam sẽ còn kéo dài trong vòng 10 năm tới, với mức tăng trưởng khoảng 50-100%.