Sở GDCK Tp.HCM đã có công văn chấp thuận cho CTCP Địa ốc Hoàng Quân được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc.

Ngày 15/11/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 2080/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông được niêm yết 32.000.000 cổ phiếu trên SGDCK TPHCM.

Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tại công văn này.

HOSE