Minh bạch tài chính là yếu tố quyết định khiến Diana nhận được đầu tư từ Goldman Sachs - một trong những hãng tài chính lớn nhất của Mỹ.