- "Bóng hồng" của ba thành phố: Berlin, Thượng Hải và Manhattan đã truyền cảm hứng sáng tạo cho bộ sưu tập của nhà thiết thế kế Diane von Furstenberg tại Tuần lễ thời trang Thu-Đông New York 2008.