Số cổ phiếu trên tương đương 9,6% số cổ phiếu đang lưu hành.

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC , mã DIC, đăng ký mua 1,44 triệu cổ phiếu cổ phiếu quỹ từ 24/11 đến 24/2/2012 với mục đích trợ giá và đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, DIC sẽ sở hữu 1,44 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 9,6% số cổ phiếu đang lưu hành.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 17/11, cổ phiếu tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp lên 8.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu mua hết số cổ phiếu quỹ trên với mức giá hiện tại thì công ty cần có khoảng 12 tỷ đồng.

Trước đó, theo Nghị quyết HĐQT nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư và lợi nhuận giữ lại. Tính đến 30/9, tổng nguồn vốn từ 2 khoản mục trên là hơn 43 tỷ đồng.

Nguồn DVT.vn/HSX